http://kasteelmontfort.eu/uploads/images/pagevisual/Heerlickheit-Montfort.jpg

Project 'Heerlickheit Montfort'

Kasteel Montfort is een historisch en landschappelijk baken. Door zijn lange historie in combinatie met de imposante verschijningsvorm van de huidige kasteelruïne bepaalt het al 750 jaar in sterke mate de identiteit van zijn omgeving. Stichting Kasteel Montfort, Stichting het Limburgs Landschap en de gemeente Roerdalen hebben hun krachten gebundeld om Kasteel Montfort en de bijbehorende uitgestrekte domeingoederen te ontwikkelen tot dé plek in de Euregio waarin de relatie tussen een kasteel en zijn landschap op een unieke manier tot uitdrukking komen. Onder de titel 'Heerlickheit Montfort' is hiervoor een ambitieus masterplan opgesteld, waarin de doelen van de drie organisaties op een versterkende manier met elkaar zijn vervlochten.

Op donderdag 5 maart 2015 is door gedeputeerde Ger Koopmans (Provincie Limburg) en wethouder Chrit Wolfhagen (gemeente Roerdalen) het officiële startsein gegeven voor de daadwerkelijke realisatie van het Masterplan. Dit bestaat uit de volgende deelprojecten: 

 

De realisatie van het masterplan 'Heerlickheit Montfort' is mogelijk door bijdragen van onder meer de Provincie Limburg, de gemeente Roerdalen, het regiofonds Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg, Stichting het Limburgs Landschap en Stichting Vrienden van Kasteel Montfort. De zes deelprojecten kosten samen 3 miljoen euro.

Bekijk hieronder het verslag van L1 over de perspresentatie van 21 februari 2013

Bekijk hieronder het verslag van TVEllef over de perspresentatie van 21 februari 2013