http://kasteelmontfort.eu/uploads/images/pagevisual/Luchtfoto-visual.jpg

Nieuwe natuur

Kasteel Montfort was in de middeleeuwen een waterburcht. Toponiemen en straatnamen als de Wiejerd, 't Water, 't Boortmoer (= burchtmeer), de Huysdijk, de Dijk, de Dijkstraat en Aan het Water herinneren nog aan een waterrijk verleden. Stichting het Limburgs Landschap wil dit water weer gedeeltelijk terug brengen, door aan de noordzijde van de kasteelruïne in het kader van het realiseren van nieuwe natuur te kiezen voor vernatting. En zo krijgt de dorpsgemeenschap van Montfort de Wiejerd weer terug, de waterpartijen tussen het kasteel en de Huysbongerdweg, waarop in de wintermaanden naar hartelust geschaatst kon worden. 

 

De realisatie van nieuwe natuur rond kasteel Montfort is onderdeel van bredere ontwikkelingen van het Limburgs Landschap rond Montfort, zoals natuurherstel in het Reigersbroek, de transformatie van de voormalige kasteelhoeves op landgoed het Rozendaal naar vakantiewoningen en het herstel van het Schrevenhofsbroekje. Zo krijgt de omgeving van kasteel Montfort een fraaie landschappelijke uitstraling met hoge natuurwaarden. En worden de eeuwenoude historische banden tussen Kasteel Montfort en zijn landschap opnieuw zichtbaar gemaakt en in groeiende samenhang aan het publiek gepresenteerd. Dit alles onder het motto: 'Montfort, genieten van een kasteel en zijn landschap'. 

 

Over het landschap rond Kasteel Montfort is in 2006 door Stichting het Limburgs Landschap en Stichting Kasteel Montfort onderstaande documentaire gemaakt.

 

Terug