http://kasteelmontfort.eu/uploads/images/pagevisual/oostzijde.jpg

Kasteeltuin

Ten zuiden van Kasteel Montfort, aan de overzijde van de Huysdijk, heeft in de 18e eeuw een fraaie symmetrische Franse Tuin gelegen. Dat blijkt uit diverse oude kaarten uit deze periode, maar ook uit beschrijvingen van het kasteel.

Stichting het Limburgs Landschap wil deze tuin graag opnieuw zichtbaar maken, als onderdeel van het project 'Heerlickheit Montfort'. Een uitgebreid archeologisch onderzoek naar deze tuin in 2007 door de Grontmij (klik hier) heeft duidelijk gemaakt dat een historisch verantwoorde reconstructie mogelijk is.

Het opnieuw zichtbaar maken van de tuin zal in enkele stappen gebeuren. De eerste stap is het slopen van de ligboxenstal. Hiermee is op 21 november 2013 gestart.

 

Na het opvullen van de uitgebroken gierkelders en egaliseren van het terrein volgt in het voorjaar van 2014 de aanleg van de hoofdstructuur (paden en waterlopen), gevolgd door beplanting. Ondertussen werken Stichting Limburgs Landschap, Stiching Kasteel Montfort en de gemeente Roerdalen aan een model voor beheer en exploitatie, waarbij aansluiting gezocht wordt bij de openstelling van het kasteel.

In het volgende filmpje is, bij wijze van eerste impressie, een tekening van de Franse tuin uit 1743 gemonteerd in een luchtfoto van de situatie en tijde van het melkveebedrijf (2006).

Terug