http://kasteelmontfort.eu/uploads/images/pagevisual/Omslagfoto website.jpg

Kasteelkelders

In het voorjaar van 2011 zijn tijdens graafwerkzaamheden op de kasteelruïne indrukwekkende muurresten van de middeleeuwse kelders van het kasteel ontdekt. Stichting Kasteel Montfort wil deze kelders graag restaureren en opnieuw voor publiek toegankelijk maken. Een restauratieplan is hiervoor in voorbereiding. De provincie Limburg heeft hiervoor begin november 2013 een subsidie van € 461.000 beschikbaar gesteld.

Voorafgaand hieraan is aanvullend archeologisch en bouwhistorisch onderzoek nodig, financieel mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de provincie Limburg van bijna 120.000 euro. De benodigde vergunning hiervoor is op 10 januari 2014 verleend, zodat het onderzoek op korte termijn daadwerkelijk kan starten. Het zal worden uitgevoerd door VU-hbs (voor wat betreft het onderdeel archeologie) en De Bouwloge (voor wat betreft het onderdeel bouwhistorie), ondersteund door vrijwilligers uit Montfort en omstreken.

 

De kelders zijn vrijwel zeker gerealiseerd in 1342-1343, als onderdeel van de grote verbouwing in opdracht van hertog Reinoud II van Gelre. Daarnij werd de residentiële functie van het kasteel sterk vergroot, omdat de hertog het kasteel vaak gebruikte als uitvalsbasis voor zijn politieke activiteiten richting de hoven van de koningen van Frankrijk en Engeland en zelfs dat van dempaus in Avignon in het kader van de Honderdjarige Oorlog. Het keldercomplex bestaat uit een centrale gang van bijna 30 meter lang, 4 meter breed en 3,5 meter hoog, met aan weerszijden zijkeldertjes. Zowel de centrale gang als de zijkeldertjes haden bakstenen gewelven. Waar deze zich kruisten hebben kruisgewelven gezeten. 

 

Over de ontdekking van de kasteelkelders maakte lokale omroep OR6 in 2011 onderstaand verslag.

Nieuwsberichten over het deelproject kasteelkelders:

Terug