http://kasteelmontfort.eu/uploads/images/pagevisual/Doorkijkje - pagevisual.jpg

Kasteelnieuws

9 maart 2015 | Categorie: Algemeen

Kasteelkoerier naar de drukker

Ons kasteelmagazine verschijnt halverwege maart.

Vandaag is het eerste nummer van de Kasteelkoerier voor 2015 naar de drukker gezonden. Als alles meezit ligt dit nummer vóór 18 maart op de deurmat. In deze Kasteelkoerier wordt uiteraard ingegaan op de officiële start van de uitvoering van het Masterplan Heerlickheit Montfort. Verder zoomen we in op kasteelhoeve Schrevenhof en is Rita Tellers onze vrijwilliger in beeld. We staan stil bij vier nieuwe wandelroutes en bij het zomerprogramma 2015. Terugblikken zijn er op het evenement Roerdalen 70 jaar bevrijd en op de teruggave van het kasteel Montfort van Karel V aan de hertog Gelre in 1529.